Kirkebil

Bestilling af kirkebil
Kirkebil til gudstjenester

Har du behov for kirkebil til gudstjeneste i Bangsbostrand Kirke, kan du ringe til Taxa på telefon 98 42 13 11 mellem kl. 8-9.
Opgiv venligst, at det er kirkebil der bestilles.

Kirkebil til arrangementer

Kirkebil til arrangementer skal bestilles via kirkekontoret, senest kl. 12.00 samme dag.
Kirkekontorets telefonnummer er 98 42 06 93.
E-mail: bangsbostrand.sogn@km.dk.

Hjertelig velkommen.