Medlemskab af folkekirken

De fleste af folkekirkens medlemmer er døbt i folkekirken, men det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis du er døbt i et andet kristent trossamfund.

 

Optagelse eller genoptagelse i folkekirken

Hvis du ønsker at blive optaget eller genoptaget i folkekirken, skal du henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i bopælssognet.

 

Udtrædelse af folkekirken

Hvis du ønsker at udtræde af folkekirken, skal du henvende dig til kirkekontoret via sikker e-mail.