Dagsorden for menighedsrådsmøderne bliver offentliggjort ca. en uge før mødet afholdes.

Du finder dagsordenen ved at klikke på den aktuelle mødedato.